Петрографія – наука про гірські породи, їх склад, внутрішню будову, умови залягання, закономірності розповсюдження, процеси утворення і змінення у земній корі та на поверхні Землі.

Читати далі: Петрографія як наука

 

Фахівці НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ», звертають увагу та нагадують Вам, що триває період здачі річної звітності та підведення підсумків виконаних робіт. Серед основних звітних заходів: 

 • Внесення змін до особливих умов Спеціального дозволу щодо обов'язкового моніторингу та наукового супроводження надрокористування;
 • Подання Форми №2-ТП(ВОДГОСП);
 • Складання та подання до Державної служби геології та надр України «Звіт за 2016 рік про виконання програми робіт»;
 • Складання та реєстрація в регіональній геологічній службі Форми 7-гр;
 • Подання копій паспортів артезіанських свердловин до Держгеонадр України;
 • ...
Читати далі: Звітність-2016 Перелік, зміст та форми матеріалів на геологічне вивчення та дослідно-промислову...

Вода належить до найпоширеніших речовин на Землі, та є життєво важливим компонентом навколишнього природного середовища (гідросфери). Загальновідомо, що якість води дуже важлива для правильного функціонування живих організмів. Вода необхідна також для задоволення побутових потреб, підтримання водно-сольового балансу в природі, забезпечення потреб промисловості та сільського господарства, включаючи водні ресурси як рекреаційну складову.

Читати далі: Проблеми водопостачання

 

Фахівці НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ», звертають Вашу увагу та нагадують, що тривають терміни здачі річної звітності та підведення підсумків виконаних робіт.

Серед основних звітних заходів: 

 • Складання та реєстрація в регіональній геологічній службі Форми 7-гр;
 • Складання та подання до Державної служби геології та надр України «Звіт за 2016 рік про виконання програми робіт»;
 • Внесення змін до особливих умов Спеціального дозволу щодо виключення пункту про обов'язковий моніторинг та наукове супроводження надрокористування;
 • Подання копій паспортів артезіанських свердловин до Держгеонадр України;
 • Подання Форми №2-ТП(ВОДГОСП);
 • ...
Читати далі: Звітність 2016. Перелік, зміст і форми матеріалів на видобуток підземних вод

Видобування корисних копалин можливо тільки за умови, коли на ділянці надр, де планується проводити роботи проведене геологічне вивчення, запаси корисних копалин підраховані і затверджені в ДКЗУ.

Відомості про кількість якість та ступінь вивчення запасів корисних копалин щодо родовищ, що мають промислове значення, їх розміщення, рівень промислового освоєння міститься в Державному балансі корисних копалин.

Але на сьогодні більшість розвіданих родовищ, що відповідають вимогам економічної ефективності (економіко-соціальні умови розташування, кількість запасів, які реально потрібні надрокористувачам, сприятливі гірничо-геологічні умови) вже розробляються або знаходяться на стадії підготовчих робіт.

Читати далі: Спеціальний дозвіл на користування надрами

 

Фахівці НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ», звертають Вашу увагу та нагадують, що тривають терміни здачі річної звітності та підведення підсумків виконаних робіт.

Серед основних звітних заходів: 

 • Складання та реєстрація в регіональній геологічній службі Форми 5-гр;
 • Складання та подання до Державної служби геології та надр України «Звіт за 2016 рік про виконання програми робіт»;
 • Внесення змін до особливих умов Спеціального дозволу щодо виключення пункту про обов'язковий моніторинг та наукове супроводження надрокористування;
 • Подання копій паспортів артезіанських свердловин до Держгеонадр України;
 • Подання Форми №2-ТП(ПОВІТРЯ);
 • ...
Читати далі: Звітність 2016. Перелік, зміст і форми матеріалів для твердих корисних копалин

Чи п'єте Ви водопровідну воду? Позитивну відповідь на це питання можна отримати від жителів країн Скандинавії, Західної Європи, навіть Нової Зеландії [10], але все рідше від українців, особливо мешканців сходу, півдня та міста Києва. Сумно констатувати, однак наша держава займає останні місця в різних рейтингах, які пов'язані із якістю питної води, що проводяться світовою спільнотою та міжнародними організаціями.

Загальна схема централізованого водопостачання міста Києва складається з Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій, 74 водопровідних насосних станцій, 364 артезіанських свердловин, які експлуатують водоносні горизонти юрської та крейдової систем, і понад 4 тис. км водопровідних мереж [6].

Читати далі: Проблеми водопостачання міста Києва та шляхи їх вирішення

 На сучасному етапі розвитку світової економіки абразивні матеріали набувають все більше значення в різних галузях промисловості. Особливо зростає попит на абразивні матеріали при обробці екранів кінескопів, пластмас, кольорових металів та деревини. Суттєвий розвиток отримали технології гідроабразивної різки та обробки поверхні металів. Окрім цього проводиться ряд досліджень в галузі очистки води за допомогою гранату.

Станом на сьогоднішній день основною сировиною для абразивної промисловості є електрокорунд. Але виробництво цього матеріалу є дуже енергомістким.

Читати далі: Доцільність видобування та збагачення гранату як абразивної сировини в Україні

Гранати являють собою групу мінералів переважно метаморфічного походження. Характеризуються багатою кольоровою гамою (від зеленого до темно-червоного і чорного), досить високою твердістю (6,5-7,5 од. по шкалі Мооса або 1200-1500 кг/мм2), великою питомою вагою (3,51-4,3 гр/см3), висою хімічною стійкістю в умовах денної поверхні. Представляють суміші двох ізоморфних рядів: R2+3Al2(SiO4)3 та Ca3R3+2(SiO4)3 Загальна формула: R2+3 R3+2 [SiO4]3, де R2+ – Mg, Fe, Mn, Ca; R3+ – Al, Fe, Cr.

Читати далі: Гранат, як мінерал в якості сировини для виготовлення абразивних матеріалів