Спеціальний дозвіл на користування надрами

За цих умов доцільніше шляхом камерального вивчення (що не потребує таких великих фінансових витрат як детальна розвідка) підібрати перспективні ділянки, прогнозовані запаси корисних копалин на яких співпадають з потребами майбутнього надрокористувача. Винести ці ділянки в натуру, оцінити соціально-економічні умови (наявність транспортної інфраструктури, перспектив розвитку ринку праці, належність земель до лісового призначення, водоохоронних та заповідних зон тощо). На тих ділянках, що відповідають вимогам замовника провести пробне буріння з відбором проб і за всіма показниками визначитися з майбутньою ділянкою.

Наступним кроком буде:

1) Отримання Спеціального дозволу на геологічне вивчення;

2) Проведення детальної розвідки;

3) Затвердження запасів в ДКЗ України;

4) Отримання спеціального дозволу на видобування корисної копалини.

Такий шлях має наступні переваги та недоліки:

Переваги Недоліки

1)Отримання ділянки надр, що за своїми геологічними, економічними, соціальними та іншими показниками найбільш відповідає вимогам надрокористувача.

2)Затвердження запасів корисних копалин у кількості необхідній замовнику, що оптимізує витрати при отриманні Спеціального дозволу.

1)Наявність додаткових етапів в роботі зі створення видобувного підприємства.

 

Таким чином при проведенні геологічного вивчення надрокористувач отримує саме таке родовище, яке необхідне для реалізації його цілей, а наслідки наявності додаткових етапів роботи можна зневілювати залученням фахівців.