Зміст та форми матеріалів на геологічне вивчення

 Всім хто користується підземними водами на підставі спеціального дозволу з метою геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки, згідно вимог чинного законодавства необхідно виконувати ряд заходів, їх перелік, терміни виконання, форми подання звітної інформації та інструкції до яких наведені нижче.

№  Найменування видів робіт  Кінцевий термін виконання Примітки

1

Погодження Плану видобутку та витрат питних підземних вод на 2017 рік  територіальним управлінням Держпраці. [ст.51 КУ «Про надра» від 27 липня 1994 р. №132/94, НПАОП 14.0-1.01-87]  Терміни виконання законодавством не передбачені  
Складання та реєстрація в регіональній геологічній службі Форми 7-гр. [Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. №615] До 20 січня 2017 року Форма 7-гр та інструкція по заповненню надається в додатку
Складання та реєстрація в ДНВП «Геоінформ України» Форми 7-гр. [Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. №615] До 20 січня 2017 року Форма 7-гр та інструкція по заповненню надається в додатку
Складання та подання до Державної служби геології та надр України «Звіт за 2016 рік про виконання програми робіт, яка є додатком до угоди про умови користування надрами». [Наказ Державної служби геології та надр України від 22 серпня 2013 р. №433] До 31 січня 2017 року Форма звіту надається в додатку
Подання Форми №2-ТП(ВОДГОСП) до [Наказ Держкомтстату від 30.09.1997 р. №230]:
  • своєї материнської організації;
  • місцевого водогосподарського органу Держводгоспу України;
  • місцевого органу Мінекобезпеки України (копія);
  • місцевого органу Державної податкової адміністрації.
До 5-го числа місяця, наступного за звітний  
Узгодження річних планів робіт із проведення геологічного вивчення та ДПР з Держнаглядохоронпраці, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр, а також центральним органом виконавчої влади, який здійснює управління в галузі видобування та перероблення даного виду корисної копалини. [Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 03.03.2003 №34/м] Терміни виконання законодавством не передбачені Узгодити з геологорозвідувальною організацією 
Проведення геологічного вивчення та дослідно-промислової розробки.   Узгодити з геологорозвідувальною організацією 
Проведення комплексних гідрогеологічних спостережень за дебітом водовідбору та рівнем підземних вод.   Ведення журналу замірів рівнів підземних вод та журналу ПОД-11 
Проведення лабораторних досліджень.   Виконувати згідно проектних документів
10  Своєчасна і в повному обсязі сплата обов'язкових платежів до Державного бюджету. [Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. №615]  Постійно  
11  Подання копій паспортів артезіанських свердловин до Держгеонадр України. [Постанова КМУ від 8 жовтня 2012 р. №963] До 1 грудня поточного року Копії паспортів артезіанських свердловин та супровідний лист надіслати до канцелярії Держгеонадр України. Документи, що підтверджують відправку пакету документів, необхідно зберегти.
12 

Внесення відомостей про об'єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод у порядку, встановленому Мінприроди. [Постанова КМУ від 8 жовтня 2012 р. №963]

Виконання Наказу №110 від 23.03.2016 р. Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Порядку внесення відомостей про об’єм видобутих підземних вод водокористувачами до автоматизованої системи обліку видобутих підземних вод».

 

До 1 грудня поточного року

Відомості про об'єм видобутих підземних вод (журнал ПОД-11) надіслати до Держгеонадр України. 

Подати заявку на створення персонального кабінету в електронній системі Державної служби геології та надр України для автоматизованого обліку видобутої води.

 

Вкладення:
Скачати цей файл (2TP.pdf)2-ТП Водгосп 2016[Звіт про використання води]273 Кб
Скачати цей файл (7gr.pdf)7-гр[Звітний баланс використання підземних вод (7-гр)]110 Кб
Скачати цей файл (instr7gr.pdf)Інструкція[Порядок складання звітного балансу використання підземних вод за формою № 7-гр (підземні води)]71 Кб
Скачати цей файл (Nakaz-433.pdf)Звіт по програмі робіт[Форма Звіту за рік Про виконання Програми робіт, яка є додатком до Угоди про умови користування надрами]284 Кб
Скачати цей файл (pod_11.doc)ПОД-11[Журнал обліку водоспоживання]76 Кб