+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ АБО ЩО РОБИТИ, КОЛИ ОТРИМАЛИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ

30 Серпня 2021
ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ АБО ЩО РОБИТИ, КОЛИ ОТРИМАЛИ СПЕЦІАЛЬНИЙ ДОЗВІЛ

Вам потрібен Проект? Потрібен!

Поки що нічого термінового немає, давайте поговоримо про 👉 проектну документацію…

Ви пройшли всі кола пекла та отримали дозвіл на користування надрами… Вітаємо! 🥳

Ви думаєте, що можете вже заїхати екскаватором та копати, або включити насоси та качати? Змушені Вас розчарувати: НІ. Піднімати на поверхню хоч грам хоч літр корисних копалин без проектної документації не можна ⛔️

ℹ Згідно Кодексу про надра, законодавчим та підзаконним актам заборонено:

1️⃣ розробка родовищ корисних копалин без Робочого проекту розробки родовища (Технологічної схеми розробки родовища підземних вод) – для всіх надрокористувачів, які мають спеціальний дозвіл на користування надрами з метою видобування корисних копалин;

2️⃣ розробка родовищ корисних копалин без Проекту гірничого відводу – для надрокористувачів, які користуються надрами з метою видобування твердих корисних копалин та мінеральних підземних вод;

3️⃣ розробка родовищ твердих корисних копалин без Проекту рекультивації земель, порушених гірничими роботами – для надрокористувачів, які користуються надрами з метою видобування твердих корисних копалин;

4️⃣ дослідно промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення без Проекту ДПР – для всіх надрокористувачів, які користуються надрами з метою геологічного вивчення надр, в тому числі ДПР корисних копалин загальнодержавного значення.

🔶 Що собою являють ці документи? Хто має право їх розробляти? Яким чином вони затверджуються? Якими органами погоджуються?

1️⃣ Робочий проект розробки родовища твердих корисних копалин або Технологічна схема розробки родовищ підземних вод це проектний документ:

🔸 Що, згідно Закону України «Про архітектурну діяльність», розробляється під керівництвом головного інженера проектувальника;

🔖 вимоги до написання якого регламентуються :

📌 Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. Частина 1. Гірничі роботи. Ліквідація гірничодобувних підприємств. Техніко-економічна оцінка та показники. СОУ-Н МПП 73.020-078-1:2007. Настанова міністерства промислової політики України. –К.: Міністерство промислової політики України, 2007.

📌 НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом. -Х.: Форт, 2010, -104с.

📌 НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони працi пiд час експлуатацiï електроустаткування та електромереж на вiдкритих гiрничих роботах».

📌 НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового значення.

📌 НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні.

📌 НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом».

📌 ДСТУ 4704:2008 «Проведення промислових вибухів, норми сейсмічної безпеки»

📌 Гірничий Закон України. Верховна Рада України; Закон від 06.10.1999 №1127-XIV.

📌 Кодекс України Про надра. Верховна Рада України; Вводиться в дію Постановою ВР № 133/94-ВР від 27.07.94 р.

📌 Постанова № 59 Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів.

📌 Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Наказ Міністерство охорони здоров’я України про затвердження № 208, 14.07.1997 р.

📌 НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах»

🔸 У проектах розробки родовищ корисних копалин на гірничодобувних об’єктах передбачається наступне:

📍 режим роботи та продуктивність видобування корисних копалин;

📍 гірничо-технічні та гірничо-геологічні умови;

📍 тип та кількість гірничодобувного обладнання, розрахунок їх експлуатаційної продуктивності;

📍 розташування наземних і підземних гірничих виробок, що забезпечують раціональне та ефективне використання запасів корисних копалин;

📍 способи проведення розкривних робіт, системи розробки родовищ корисних копалин і технічні схеми переробки (підготовки) мінеральної сировини, що забезпечують найбільш повне, комплексне та економічно доцільне вилучення з надр запасів корисних копалин, а також використання наявних у них компонентів;

📍 параметри системи розробки, такі як: висота та кількість уступів, кути укосів уступів, ширина берми безпеки та транспортних площадок, глибина розробки родовища;

📍 заходи, що гарантують безпеку людей, майна та навколишнього середовища.

🔸 який розробляється на основі технічного завдання, затвердженого замовником та погодженого розробником у випадку Робочого проекту розробки родовищ твердих корисних копалин та з територіальним органом Держгірпромнагляду згідно СОУ 73.1-41- 02.05.01:2008;

🔸 на основі якого розробляються Проект гірничого відводу, Проект рекультивації земель, порушених гірничими роботами, приймаються всі поточні рішення з розробки, складається щорічна звітність та розробляються щорічні плани розвитку гірничих робіт та видобутку і втрат підземних вод;

🔸 який затверджується замовником та розробником; погоджується висновком експертизи щодо відповідності проектної документації нормативним актам з питань охорони праці, територіальним управлінням Держпраці, та Державною службою геології та надр України.

2️⃣ Проект гірничого відводу це проектний документ:

🔸 Що, згідно Закону України «Про архітектурну діяльність», розробляється під керівництвом головного інженера проектувальника;

🔖 вимоги до написання якого регламентуються нормативними документами, Постановою, Законом України та ін.👆

🔸 в якому відображено та обґрунтовано межі ділянки надр, передбачені для проведення розкривних робіт та видобування корисних копалин; Межі гірничого відводу визначаються: для розробки родовищ корисних копалин – контурами їхніх запасів, оцінених ДКЗ, у тому числі запасів категорії С2, з урахуванням зон зсування гірських порід або розносу бортів кар'єру; для будівництва і експлуатації підземної споруди – її технічними межами з урахуванням зон зсування і обвалення гірських порід, а також охоронних і бар'єрних ціликів, які забезпечують нормальне функціонування цієї споруди; для поховання шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод – тією частиною надр, де може бути забезпечена їх локалізація в суворо визначених межах;

🔸 на основі якого надається Акт гірничого відводу: органами місцевого самоврядування та територіальним управлінням Держпраці для корисних копалин місцевого значення та Держпраці України – для корисних копалин загальнодержавного значення.

3️⃣ Проект рекультивації земель, порушених гірничими роботами, це проектний документ:

🔸 Що, згідно Закону України «Про архітектурну діяльність», розробляється під керівництвом головного інженера проектувальника;

🔸 який розробляється з урахуванням технічних умов, наданих замовником та погоджених з управлінням Держпраці області.

🔸 в якому визначені способи, шляхи проведення, технічні засоби та терміни проведення рекультивації земель, для відновлення продуктивності порушених земель, а також покращення умов навколишнього середовища у відповідності з інтересами суспільства.

🔸 який узгоджується замовником та розробником та погоджується територіальним органом Держпраці.

4️⃣ Проекту дослідно промислової розробки це проектний документ:

🔸 вимоги до написання якого регламентуються Наказом №34/м від 03.03.2003 Міністерства екології та природніх ресурсів «Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення».

🔸 Дослідно-промислова розробка та геологічне вивчення спрямоване на встановлення геологічних, гірничо-геологічних та гідроге-ологічних умов залягання порід, а також визначення: гірничотехнічних параметрів розробки родовища; технологічних параметрів; ТЕО кондицій для складання Звіту з ГЕО та затвердження запасів в ДКЗ України.

🔸 який розробляється на основі технічного завдання погодженого замовником та розробником

🔸 на основі якого розробляються «звіт з геолого-економічної оцінки запасів корисної копалини», Проект гірничого відводу, Проект рекультивації земель, порушених гірничими роботами, приймаються всі поточні рішення з розробки, складається щорічна звітність та розробляються щорічні плани розвитку гірничих робіт та видобутку і втрат підземних вод.

Ну що ж, з видами проектів начеб то розібрались…🤗

🧐 А хто його буде писати, як обрати проектувальника і не застрягти на погодженні, як знизити ризики затягування строків, знизити ризики того, що корегувати проект (ну і платити за це) доведеться раз на рік чи два?

Питань багато, але ми спробуємо хоча б частково відповісти на них в наступній публікації…

будь в курсі новин та змін у законодавстві

підпишись та отримуй інформацію першим