Катя Новак

Магістр гідрогеолог

Майстер своєї справи, магістр гідрогеолог, що вирішує комплексні завдання потужних господарських підприємств.
Водозабезпечення провідних виробничих підприємств – це дуже складна та відповідальна справа, яка потребує застосування сукупного підходу: детального вивчення наявних гідрогеологічних умов та запланованого режиму експлуатації.
Катерина послідовно проводить усі етапи робіт:

  • збір та систематизацію наявних даних;
  • розрахунок та обґрунтування зон санітарної охорони (ЗСО);
  • аналіз даних хімічного та бактеріологічного складу води;
  • дослідно-фільтраційні роботи;
  • інтерпретацію геофізичних досліджень та відео каротажу;
  • супровід та оформлення.

Значний досвід роботи дозволяє уникнути ряду проблем, якісно оцінити запаси підземних вод, (термальних, прісних, технічних), забезпечити відбір необхідної кількості води протягом усього часу експлуатації, а також гарантувати виконання заходів з охорони надр та безпеки праці.