+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

Оцінка впливу на довкілля

Етапи робіт

 1. Обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів
 2. Підготовка, реєстрація та оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність
 3. Підготовка Звіту з оцінки впливу на довкілля
 4. Підготовка та оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення
 5. Подача Звіту з ОВД та Оголошення до Єдиного реєстру ОВД
 6. Супровід суб’єкта господарювання на громадських слуханнях

Після завершення громадського обговорення, відповідний орган готує Звіт про громадське обговорення та Висновок з оцінки впливу на довкілля, що є обов’язковим для виконання, враховується при прийнятті рішення про провадження планової діяльності та може бути підставою для відмови у видачі рішення про провадження планової діяльності.

Порядок дій для початку виконання робіт

 1. Складання та погодження технічного завдання
 2. Визначення наявності необхідних документів або алгоритму їх отримання та інформації для виконання робіт

Законодавство

 1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»
 2. Постанова Кабінету Міністрів України № 1029 від 13.12.2017 р. «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»
 3. Постанова Кабінету Міністрів України № 989 від 13.12.2017 р. «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»