+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

Пошук та розвідка корисних копалин, проведення комплексу робіт з геологічного вивчення

Етапи робіт

 1. Обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів про ділянку
 2. Визначення геолого-гідрогеологічних умов ділянки
 3. Топографо-геодезичні роботи (за необхідності)
 4. Комплексні геофізичні дослідження (за необхідності)
 5. Бурові роботи (за необхідності)
 6. Гідрогеологічні та інженерно-геологічні дослідження (за необхідністю)
 7. Відбір зразків та обробка результатів лабораторних досліджень
 8. Оцінка впливу розробки родовища на навколишнє середовище
 9. Розрахунок техніко-економічної доцільності подальшої розробки родовища
 10. Підрахунок запасів. Складання звіту з геолого-економічної оцінки запасів корисної копалини
 11. Затвердження запасів у ДКЗ України
 12. Оформлення та подання матеріалів до державних органів та спеціалізованих установ (ДНВП «Геоінформ України» на постійне зберігання)

Порядок дій для початку виконання робіт

 1. Отримання СД на користування надрами
 2. Визначення земельної площі, на якій будуть виконуватись роботи
 3. Визначення вимог замовника до очікуваних кількісних та якісних показників корисної копалини
 4. Розробка технічного завдання
 5. Консультування зі спеціалістами ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ», щодо порядку проведення робіт

Законодавство

 1. Кодекс України про надра
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 615 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами»
 3. ДСТУ 4068 – 2002 «Документація. Звіт про геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту»