+38 (044) 501 38 89 +38 (066) 980 49 33
+38 (063) 055 87 39 +38 (098) 108 76 56

Розробка та супровід погодження проекту рекультивації земель порушених гірничими роботами

ЕТАПИ РОБІТ

 1. Обробка первинної інформації, аналіз та систематизація зібраних матеріалів про ділянку
 2. Визначення гірничо-геологічних умов розробки
 3. Оцінка впливу розробки родовища на навколишнє середовище
 4. Проектування гірничотехнічного етапу рекультивації
 5. Проектування біологічного етапу рекультивації
 6. Розробка графічної частини проекту
 7. Оформлення та подання матеріалів до державних органів та спеціалізованих установ

ПОРЯДОК ДІЙ ДЛЯ ПОЧАТКУ ВИКОНАННЯ РОБІТ

 1. Надання необхідних матеріалів, які потрібні для розробки проекту рекультивації
 2. Надання основних вимоги до параметрів рекультивації родовища
 3. Задання вимог до очікуваної продуктивності та режиму роботи підприємства з рекультивації порушених земель
 4. Оформлення вищевказаного в технічному завданні, де описано очікувані результати робіт
 5. Консультування зі спеціалістами ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ», щодо проведення робіт

ЗАКОНОДАВСТВО

 1. Кодекс України про надра
 2. Гірничий закон України
 3. Земельний кодекс України
 4. НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»
 5. Норми технологічного проектування гірничодобувних підприємств із відкритим способом розробки родовищ корисних копалин. Частина 1. Гірничі роботи. Ліквідація гірничодобувних підприємств. Техніко-економічна оцінка та показники СОУ-Н МПП 73.020-078-1:2007 р.
 6. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)